Category: Tin Umbrella

“MÊ CUNG” – SỰ NỔI LOẠN ĐẦY NGHỆ THUẬT CỦA SONA ‼️

Cuộc đời là một Mê Cung đầy cạm bẫy, dù ở...

𝐔𝐑𝐀𝐃𝐈𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 – 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝟒.𝟎 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢.

"𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚...

𝐔𝐦𝐛𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐬: 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫 “𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐌𝐎̣̂𝐍𝐆” – 𝐈𝐌

𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏… Giống như tên gọi, MV "𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐌𝐎̣̂𝐍𝐆"...